beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > nieuwsbericht
Foto

27/06/2018

Onkruid bestrijden en maaien: wanneer mag/moet het?

Onkruidbestrijding, maaien,… in Bredene zijn medewerkers momenteel vol aan de bak om de groeiende en bloeiende bermen en plantsoenen in te dijken. Het gemeentebestuur spaart hiervoor kosten noch moeite en zet dagelijks een team medewerkers voor deze arbeidsintensieve taak in.  
 
Maar ook inwoners doen hun best om de voetpaden voor de woning of eigendom te onderhouden.  In het verleden werden hiervoor reeds campagnes georganiseerd om ook inwoners aan te zetten om hulp te bieden. En toch is het vaak nog onduidelijk wanneer maaien en onkruid bestrijden moet en wanneer het mag.
 
Hoe wordt in Bredene gemaaid
Bredene volgt bij het maaien van bermen het bermdecreet (zie tekst onder).  Buiten de bebouwde kom worden bermen telkens voor een strook van 1,5 meter breed gemaaid.  Het maaisel hiervan wordt telkens afgevoerd.  Op deze wijze wordt de grond verarmd en kunnen wilde bloemen gedijen.  Binnen de bebouwde houden we als gemeentebestuur zoveel als mogelijk rekening met dit decreet, maar in deze zone wordt ook rekening gehouden met veiligheid en zichtbaarheid.  Hierdoor komt het dat deze zones binnen de bebouwde kom vaker gemaaid worden dan deze buiten de bebouwde kom.  Op deze wijze komt het gemeentebestuur tegemoet aan de ecologische doelstellingen maar houdt het ook rekening met de leefbaarheid in de wijken.
 
Niet alle groenzones worden echter beheerd door het gemeentebestuur.  De trambedding langs de Koninklijke Baan en de zone tussen de Koninklijke Baan en Driftweg/Kapelstraat zijn hiervan voorbeelden.  Anderzijds zijn er ook percelen langs de openbare weg die niet tot het openbaar domein behoren.  Eigenaars en andere wegbeheerders zijn voor het maaien en onderhouden van deze zones verantwoordelijk.  
 
Onbebouwd is niet onverzorgd
Inwoners/eigenaars van gronden in Bredene kunnen ook bijdragen tot de netheid van de gemeente  door er zorg voor te dragen dat hun braakliggend perceel er net bijligt en geen aanleiding geeft tot sluikstorten.  Dit kan door de beplanting op dit perceel regelmatig te maaien en er vooral voor te zorgen dat er geen (voor de buren) hinderlijk onkruid groeit. Wie dit niet doet krijgt van het gemeentebestuur een aanmaningsbrief.  Slaat men deze waarschuwing in de wind, dan zal het gemeentebestuur het perceel maaien en worden de kosten op de eigenaar verhaald.
 
Bredene onkruidvrij? Jij kan helpen en wij geven subsidie!
Inwoners kunnen er mee voor zorgen dat het voetpad en de goot onkruidvrij blijft door deze af en toe te vegen met een harde borstel. Om ongewenste planten te bestrijden zijn er tal van goed werkende, alternatieve methoden zoals borstelen en branden. Deze methoden zijn weliswaar minder effectief maar wel een stuk gezonder dan chemische onkruidbestrijding. Wie het onkruid te lijf wil gaan met een onkruidbrander kan (per gezin) een subsidie krijgen van 15 EUR voor de aankoop ervan.  Het aanvraagformulier hiervoor is hier terug te vinden.
 
Het bermdecreet
Het gemeentebestuur volgt, bij het maaien van bermen en grachten, het bermdecreet. Dit bermdecreet kwam er in 1984 om de planten, broedende vogels, insecten... alle kansen te geven zoals blijkt langs de Koninklijke Baan waar de zeldzame grote centaurie voor een idyllisch beeld zorgen (zie foto in bijlage).  Het bermdecreet legt de spelregels vast voor het natuurvriendelijk beheren van bermen.  Dit is ook van toepassing op de wegbermen, die de gemeente onderhoudt. Volgens dit decreet kan enkel gemaaid worden tussen midden en eind juni en tussen midden en eind september.  Doel van dit decreet is een aangepast botanisch maaibeheer creëren waardoor de achteruitgang van sommige plantensoorten gestopt wordt. Wegbermen zijn kleine, langgerekte stukjes natuur die toelaten dat planten en bloemen zich kunnen verplaatsen tussen natuurgebieden.   Naarmate een grasberm soort- en bloemrijker wordt, neemt de betekenis voor de fauna toe. Bloeiende planten trekken veel insecten aan, zoals vlinders en hommels. In een soortenrijke grasberm komen ook allerlei andere dieren voor zoals spinnen, sprinkhanen, graafwespen, mieren enz...  Al deze soorten zijn belangrijk voor het evenwicht in het ecosysteem. Een rijk insectenleven trekt ook andere dieren aan zoals vogels, zoogdieren en amfibieën. De ontwikkeling van bloemrijke grasbermen is ook belangrijk voor het behoud van zoveel mogelijk plantensoorten. Bedreigde soorten krijgen zo weer een kans. De berm ziet er mooier uit en een aantal bijzondere soorten planten en dieren worden behouden.


Lees ook :
19/09 Opvolging brand IVOO: sluit ramen en deuren!
19/09 Registreer je als orgaandonor op zondag 23 september
17/09 Bredene investeert 709.000 EUR in Derbylaan, deel Koerslaan en Ruiterlaan
17/09 Miriam Maes exposeert in het MEC Staf Versluys
17/09 Vredesvlag aan het gemeentehuis
17/09 Foto-expo ‘Seafront’ van Herman Vercammen in het gemeentehuis
17/09 ‘Winterduinen 2018-2019’
17/09 Laatste luide test van de sirenes op donderdag 4 oktober om 12 uur
14/09 Kandidaten: waar kan u de voordrachtsakte indienen op 15 september?
14/09 ‘Een bibliotheek voor iedereen’
 
14/09 Aankoop nieuwe bestelwagens
12/09 World Cleanup Day
12/09 Computerlessen 2018-2019 i.s.m. Open School Oostende
07/09 Bredene blikt terug op een topzomer
07/09 Huisdiersticker vanaf heden verkrijgbaar in het gemeentehuis en MEC Staf Versluys
07/09 Plastic Soup Surfer komt naar Bredene
07/09 Manifiesta, feest van de solidariteit
06/09 Tram naast de sporen
06/09 Nieuwe toplaag asfalt Spuikomlaan
05/09 Bibliotheek sluit van maandag 10 tot en met woensdag 12 september
 
05/09 Retrojurken en vetkuiven…tijdens de 15e verjaardag van De Kringwinkel Bredene
04/09 Brug bovenhoofd Doksluis gaat uur dicht
04/09 ManiFiesta 2018: verkeersmaatregelen.
04/09 Dienstenbedrijf BOD viert 100.000st wasmand
03/09 Een volmacht geven? Hoe werkt dat?
03/09 Kunstacademie 2018 – 2019
03/09 Gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck
03/09 Aankoop fietspad-zoutstrooier
30/08 SummerSplash wordt SummerJump
30/08 “Helm en fluo, het perfecte duo”

Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1