beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > nieuwsbericht
Foto

17/06/2019

Bredene zet verder in op goede ruimtelijke ordening

De gemeenteraad van Bredene heeft, allicht als (één van de) eerste West-Vlaamse gemeente(n),  unaniem een beleidsplan handhaving ruimtelijke ordening goedgekeurd. Dit beleidsplan geeft concreet invulling aan het decretaal kader dat de Vlaamse overheid eerder schiep waarbinnen de gemeenten meer slagkracht zouden moeten krijgen om een eigen handhavingsbeleid te voeren.  Het beleidsplan is opgebouwd rond 6 prioriteiten en een handhavingstraject.

De rode draad doorheen dit plan is het bewaren van eigenheid van de gemeente. Deze eigenheid kan onder meer  bedreigd worden door het niet naleven van afstandsregels of hoogtes zoals in de vergunning vastgelegd.  Of ook  door het illegaal rooien van bomen of het aanleggen van te veel verharding wat dan wateroverlast kan veroorzaken.  Er wordt ook ingezet op het behoud van functies die aan gebouwen worden gegeven (bijvoorbeeld handelszaken die omgevormd worden tot appartementen) of op het voorkomen van onvergunde, inferieure woonvormen die de sociaal meer kwetsbare inwoners kunnen benadelen. Bovendien wordt Bredene als kust(-en camping) gemeente geregeld geconfronteerd met de creatie of het gebruik van woonentiteiten die daartoe niet bestemd zijn (bv. permanent wonen in een stacaravan of een chalet in een vakantiepark).  Ook dat willen we duidelijk tegengaan met dit handhavingsplan.
 
Overtredingen die onder één van de 6 prioriteiten vallen, zullen principieel steeds leiden tot een volledig handhavingstraject om de goede ruimtelijke ordening te herstellen.  Dit houdt concreet in dat in eerste instantie door middel van raadgevingen en aanmaningen de overtreder  wordt aangezet tot een vrijwillig herstel om te komen tot een legale situatie.  (bijvoorbeeld een onvergunde constructie afbreken of verwijderen). Leidt dit niet tot het verhoopte resultaat, dan wordt een gerechtelijke herstelvordering ingeleid.  Dit is een correctionele procedure waarbij de rechter zal oordelen over het gevorderde herstel.  De focus zal dus steeds liggen op preventie en voorlichting.  In geval van overtreding zal in eerste instantie altijd maximaal ingezet worden op regularisatie of vrijwillig herstel indien mogelijk.
 
Overtredingen die niet tot de prioriteiten behoren, worden louter vastgesteld bij proces verbaal of verslag van vaststelling, maar verder zal de gemeente het herstel van de overtreding niet actief nastreven.  Deze vaststellingen worden opgenomen in het gemeentelijk vergunningenregister en kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke en bestuurlijke boetes voor het begaan van de feiten zelf, zonder dat daarom een herstel wordt gevorderd.   
 
Om dit alles in goede banen te leiden zal een verbalisant ruimtelijke ordening (die vooral een centrale rol vervult in het vaststellen van overtredingen ter plaatse) en een gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur (die het handhavingsbeleid coördineert) aangesteld worden, functies die decretaal voorzien zijn.  Het beleidsplan zal ook jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden.  


Lees ook :
12/11 De dienst Voogdij is op zoek naar… JOU!
12/11 Zandstraat opnieuw open
12/11 Fotoherkenning bij Heemkring Ter Cuere
09/11 Kabellegschip Topaz installer zal “beachen” op strand
08/11 Gemeente- en OCMW-raadszitting van 18/11
04/11 Alle hens aan dek voor woonbonusdossiers
04/11 7e MTB Dunebikerstocht
30/10 Welke diensten zijn dicht op 1 en 2 november
30/10 MEC Staf Versluys wil (nog) meer bedrijven aantrekken
30/10 Warmste week: Bruinvissen organiseren zwemmarathon
 
29/10 Tijdelijke winterstop voor elektrische deelsteps in Bredene
29/10 Foute Fuif voor het Goede Doel
28/10 Wandelen voor Vrede en Verdraagzaamheid
28/10 ‘Stik je lucht an’, want het is belangrijk!
25/10 Organisator kerstdorp Bredene geeft toelichting aan ondernemers
25/10 Foute Fuif
23/10 Quiz Bredense erkende verenigingen
21/10 Werelddag van verzet tegen armoede
21/10 Wijkvergaderingen dit najaar
21/10 Voordracht ´Elektriciteit...een fenomeen´
 
21/10 Halloween komt eraan
13/10 Zandstraat blijft twee weken langer dicht
13/10 Werken in woonzone Derbylaan gaan 2e fase in
13/10 Fietslabelactie op zaterdag 9 november
13/10 Inhuldiging negentiende fase geboortebos op 23 november
13/10 Bijkomende lessenreeks ter voorbereiding op theoretisch rijexamen
13/10 Bredense GECORO geïnstalleerd
13/10 Internationale dag voor de uitroeiing van armoede
11/10 Gemeente- en OCMW-raadszitting van 21/10
10/10 Zuid-Oostwijk tijdelijk afgesloten voor verkeer

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1