beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > nieuwsbericht

27/07/2019

Bredene wil zuiniger brandweerzone

Volgens het voorstel dat voorligt zou het budget van de Hulpverleningszone/brandweerzone  West-Vlaanderen I van 2018 tot 2025 stijgen van 40 miljoen EUR naar nagenoeg 50 miljoen EUR of een stijging in 6 jaar van 25%. Omdat er wordt van uitgegaan dat de federale dotatie in de werking van de brandweerzone op hetzelfde niveau zal worden behouden, zullen het de lokale besturen zijn die deel uitmaken van deze zone die deze 10 miljoen EUR extra zullen mogen ophoesten.  Voor veel van deze besturen die reeds in 2015 werden geconfronteerd met een meer dan aanzienlijke verhoging van de brandweerkosten, betekent dit een nieuwe aanslag op de gemeentelijke financiën.  Het Bredens gemeentebestuur trekt aan de alarmbel en heeft hierover een brief gericht aan de zoneraad.
 
Voor 2006 bedroeg de brandweerbijdrage van onze gemeente 389.752, 24 EUR. In 2015 het jaar van de start van de hulpverleningszone bedroeg het aandeel van onze gemeente in de werking van de hulpverleningszone 533.721 EUR. Voor het jaar 2019 was dit reeds gestegen naar 592.063 EUR. Volgens de prognose opgenomen in het ontwerp meerjarenplan  2020-2025 van de hulpverleningszone zou de toelage van ons bestuur 770.924 EUR moeten bedragen of een verhoging van 237.203 EUR of 44 % in meer in vergelijking met het jaar van de start van de hulpverleningszone. Deze stijging ligt vermoedelijk voor alle besturen merkelijk hoger dan de verwachte stijging van de inkomsten tijdens de lopende legislatuur. Een stijging die het voor de meeste besturen, die reeds geconfronteerd werden met de aanzienlijke gevolgen van de tax shift, nog moeilijker maakt om in 2025 een sluitend meerjarenplan te kunnen voorleggen en om bijgevolg te doen wat van een gemeentebestuur wordt verwacht.  Wat ons het meeste stoort is dat het ontwerp van meerjarenplan dat nu voorligt volledig indruist tegen de principes die destijds door alle gemeenten werden goedgekeurd bij de oprichting van de hulpverleningszone.  In de “Overeenkomst tussen de Hulpverleningszone West-Vlaanderen I in oprichting en de gemeente inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten voor de periode 2015-2025” zijn verschillende artikels opgenomen waarin de kernwoorden “zuinigheid”, “kostenbewust” en “maximale efficiëntie” centraal staan.  Zo bepaalt deze overeenkomst letterlijk dat de hulpverleningszone kostenbewust moet zijn en maximale efficiëntie moet nastreven, jaarlijks een investeringsplafond moet vastleggen, een efficiënt personeelsbestand moet nastreven en zich moet engageren om zo te budgetteren dat de budgetten van de gemeenten niet nodeloos worden bezwaard.  Het gemeentebestuur vindt deze principes totaal niet terug in het ontwerp van meerjarenplan van de Hulpverleningszone, integendeel.
 
Alhoewel in de presentatie met betrekking tot dit meerjarenplan wordt aangegeven dat hierin diverse maatregelen zijn opgenomen om de personeelslasten te doen dalen, is de vaststelling dat in het beste scenario deze personeelskosten van 2018 tot 2025 zullen stijgen met ruim 18 %. Bovendien blijkt dat de investeringen die gepland zijn in de periode 2020 – 2025 zullen leiden tot een schulduitgave van 4.935.000 EUR in 2030. In de overeenkomst bij de oprichting van de Hulpverleningszone werd het investeringsvolume voor het jaar 2015 nog vastgelegd op 1,5 miljoen EUR.  De  lokale besturen worden verplicht om, in het kader van de opmaak van hun meerjarenplannen 2020-2025, creatief na te denken over het verminderen van de uitgaven, het optimaliseren van de inkomsten, het beperken van de investeringen, een efficiënte personeelsinzet, aanpassen organisatiestructuur,…  Het Bredens gemeentebestuur wil dan ook de Hulpverleningszone West -Vlaanderen I getrouw blijft aan de principes die werden aangenomen bij de oprichting en  dezelfde oefening maken als veel gemeentebesturen om zo de tussenkomst van deze besturen in de werkingskosten van de hulpverleningszone aanzienlijk te verminderen.
 
 
 
Uittreksel uit    “Overeenkomst tussen de Hulpverleningszone West-Vlaanderen I in oprichting en de gemeente inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten voor de periode 2015-2025”
 
Artikel 6
 
De hulpverleningszone werkt kostenbewust en streeft maximale efficiëntie na
 
Artikel 7
 
De hulpverleningszone legt jaarlijks een investeringsplafond vast in de zoneraad, (…)
 
Artikel 8
 
De hulpverleningszone streeft naar het meest efficiënte personeelsbestand. Ieder jaar legt de hulpverleningszone de contouren van een efficiënt personeelsbestand opnieuw vast, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met de modaliteit vermeld in artikel 6 (…)
 
Artikel 11
 
De hulpverleningszone engageert zich tot stringent budgetteren om de gemeentelijke budgetten niet nodeloos te bezwaren.
 Lees ook :
13/10 Zandstraat blijft twee weken langer dicht
13/10 Werken in woonzone Derbylaan gaan 2e fase in
13/10 Fietslabelactie op zaterdag 9 november
13/10 Vanaf 2020 naast ‘Tiener Techniekacademie’ ook ‘Junior Techniekacademie’
13/10 Inhuldiging negentiende fase geboortebos op 23 november
13/10 Bijkomende lessenreeks ter voorbereiding op theoretisch rijexamen
13/10 Bredense GECORO geïnstalleerd
13/10 Internationale dag voor de uitroeiing van armoede
11/10 Gemeente- en OCMW-raadszitting van 21/10
10/10 Zuid-Oostwijk tijdelijk afgesloten voor verkeer
 
09/10 Heropening spel- en ontmoetingsruimte Huis van het Kind op 5 oktober
09/10 Vijf rijbewijzen ingetrokken in De Haan en Bredene
09/10 En plots klinkt een rookmelder als muziek in de oren
09/10 Werken aan nieuw skatepark gestart
03/10 Nationale testdag BE-alert
03/10 Vrijetijdssport met het Sportelprogramma
03/10 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
03/10 Het voetpad: toegankelijk voor iedereen
02/10 MUSIC for LIFE 2019 - ten voordele van het Koninklijk Werk IBIS
02/10 Natuurwerkgroep De Zeekoet krijgt beloning voor opruimen zwerfvuil
 
02/10 Dinsdagmarkt klaar voor de winter
02/10 Digitaal jaaroverzicht vervangt klassiek jaarverslag
27/09 Zandstraat onderbroken van 30 september tot 11 oktober
27/09 5 extra bladkorven vanaf dit najaar
25/09 Bredense bib is 20 jaar jong
25/09 Kanaalzwemmer Matthieu Bonne gehuldigd op het gemeentehuis.
24/09 Bredene vraagt ‘Blauwe Vlag’ aan
23/09 Een familiefeest in het MEC Staf Versluys? Dat kan!
19/09 Word Control Cruiser
17/09 Sportkamp in herfstvakantie

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1