beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > nieuwsbericht

27/07/2019

Bredene wil zuiniger brandweerzone

Volgens het voorstel dat voorligt zou het budget van de Hulpverleningszone/brandweerzone† West-Vlaanderen I van 2018 tot 2025 stijgen van 40 miljoen EUR naar nagenoeg 50 miljoen EUR of een stijging in 6 jaar van 25%. Omdat er wordt van uitgegaan dat de federale dotatie in de werking van de brandweerzone op hetzelfde niveau zal worden behouden, zullen het de lokale besturen zijn die deel uitmaken van deze zone die deze 10 miljoen EUR extra zullen mogen ophoesten.† Voor veel van deze besturen die reeds in 2015 werden geconfronteerd met een meer dan aanzienlijke verhoging van de brandweerkosten, betekent dit een nieuwe aanslag op de gemeentelijke financiŽn.† Het Bredens gemeentebestuur trekt aan de alarmbel en heeft hierover een brief gericht aan de zoneraad.
 
Voor 2006 bedroeg de brandweerbijdrage van onze gemeente 389.752, 24 EUR. In 2015 het jaar van de start van de hulpverleningszone bedroeg het aandeel van onze gemeente in de werking van de hulpverleningszone 533.721 EUR. Voor het jaar 2019 was dit reeds gestegen naar 592.063 EUR. Volgens de prognose opgenomen in het ontwerp meerjarenplan† 2020-2025 van de hulpverleningszone zou de toelage van ons bestuur 770.924 EUR moeten bedragen of een verhoging van 237.203 EUR of 44 % in meer in vergelijking met het jaar van de start van de hulpverleningszone. Deze stijging ligt vermoedelijk voor alle besturen merkelijk hoger dan de verwachte stijging van de inkomsten tijdens de lopende legislatuur. Een stijging die het voor de meeste besturen, die reeds geconfronteerd werden met de aanzienlijke gevolgen van de tax shift, nog moeilijker maakt om in 2025 een sluitend meerjarenplan te kunnen voorleggen en om bijgevolg te doen wat van een gemeentebestuur wordt verwacht.† Wat ons het meeste stoort is dat het ontwerp van meerjarenplan dat nu voorligt volledig indruist tegen de principes die destijds door alle gemeenten werden goedgekeurd bij de oprichting van de hulpverleningszone.† In de ďOvereenkomst tussen de Hulpverleningszone West-Vlaanderen I in oprichting en de gemeente inzake de financiŽle verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten voor de periode 2015-2025Ē zijn verschillende artikels opgenomen waarin de kernwoorden ďzuinigheidĒ, ďkostenbewustĒ en ďmaximale efficiŽntieĒ centraal staan.† Zo bepaalt deze overeenkomst letterlijk dat de hulpverleningszone kostenbewust moet zijn en maximale efficiŽntie moet nastreven, jaarlijks een investeringsplafond moet vastleggen, een efficiŽnt personeelsbestand moet nastreven en zich moet engageren om zo te budgetteren dat de budgetten van de gemeenten niet nodeloos worden bezwaard.† Het gemeentebestuur vindt deze principes totaal niet terug in het ontwerp van meerjarenplan van de Hulpverleningszone, integendeel.
 
Alhoewel in de presentatie met betrekking tot dit meerjarenplan wordt aangegeven dat hierin diverse maatregelen zijn opgenomen om de personeelslasten te doen dalen, is de vaststelling dat in het beste scenario deze personeelskosten van 2018 tot 2025 zullen stijgen met ruim 18 %. Bovendien blijkt dat de investeringen die gepland zijn in de periode 2020 Ė 2025 zullen leiden tot een schulduitgave van 4.935.000 EUR in 2030. In de overeenkomst bij de oprichting van de Hulpverleningszone werd het investeringsvolume voor het jaar 2015 nog vastgelegd op 1,5 miljoen EUR.† De† lokale besturen worden verplicht om, in het kader van de opmaak van hun meerjarenplannen 2020-2025, creatief na te denken over het verminderen van de uitgaven, het optimaliseren van de inkomsten, het beperken van de investeringen, een efficiŽnte personeelsinzet, aanpassen organisatiestructuur,Ö† Het Bredens gemeentebestuur wil dan ook de Hulpverleningszone West -Vlaanderen I getrouw blijft aan de principes die werden aangenomen bij de oprichting en† dezelfde oefening maken als veel gemeentebesturen om zo de tussenkomst van deze besturen in de werkingskosten van de hulpverleningszone aanzienlijk te verminderen.
 
 
 
Uittreksel uit† † ďOvereenkomst tussen de Hulpverleningszone West-Vlaanderen I in oprichting en de gemeente inzake de financiŽle verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten voor de periode 2015-2025Ē
 
Artikel 6
 
De hulpverleningszone werkt kostenbewust en streeft maximale efficiŽntie na
 
Artikel 7
 
De hulpverleningszone legt jaarlijks een investeringsplafond vast in de zoneraad, (Ö)
 
Artikel 8
 
De hulpverleningszone streeft naar het meest efficiŽnte personeelsbestand. Ieder jaar legt de hulpverleningszone de contouren van een efficiŽnt personeelsbestand opnieuw vast, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met de modaliteit vermeld in artikel 6 (Ö)
 
Artikel 11
 
De hulpverleningszone engageert zich tot stringent budgetteren om de gemeentelijke budgetten niet nodeloos te bezwaren.
 Lees ook :
20/08 Gouverneur heft politiebesluit brandgevaar op
19/08 Tuinfeest jeugddienst op vrijdag 23 augustus
16/08 2de Kreekse rommelmarkt
14/08 Tiener Techniekacademie 2019
14/08 Rommelmarkt in WZC Jacky Maes
14/08 Dienstenbedrijf BOD bant wegwerpplastic
12/08 Opendeurdag in Den Hof
12/08 Natuurwerkgroep Bredene organiseert opruimactie
12/08 Manifiesta in en rond het MEC Staf Versluys
09/08 Eerste elektrische auto voor politie Bredene/De Haan
 
09/08 Summersplash
09/08 Thaise markt
07/08 Bredene Festivalt !! Ecologisch en gezinsvriendelijk.
01/08 BK Zandkastelen bouwen
01/08 Playday 2019
30/07 Volg Tour Elentrik via interactieve kaart
29/07 Kom Grasduinen
29/07 Diverse wijzigingen aan algemene politieverordening
29/07 Een unieke fietszoektocht voor het ganse gezin
27/07 The Village afgelast
 
26/07 Kom naar de Duinenstraat!
25/07 Twins Swell Party afgelast
25/07 Groen licht voor opmaak ontwerp aanleg bijkomende parking August Plovieplein
24/07 Brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen
24/07 Extreme hitte : gratis zwemmen in Bredene
22/07 The Village
22/07 EnquÍteurs FOD Economie op pad
22/07 Betongrasdallen in Batterijstraat
18/07 Wild west day
18/07 Nationale Feestdag in Bredene

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1