beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > nieuwsbericht

20/05/2020

Bredense maatregelen

SOCIAAL

Woonzorgcentrum Jacky Maes blijft dicht
Na grondig intern overleg werd beslist om het woonzorgcentrum Jacky Maes dicht te houden. Op deze manier wil het gemeentebestuur de kwetsbare bewoners van het woonzorgcentrum met alle mogelijke middelen beschermen tegen het virus.  Bredene heeft bijzonder veel respect voor het gemotiveerd en moedig personeel van het woonzorgcentrum en wil niet dat enig risico wordt genomen.

Familieleden kunnen in het woonzorgcentrum Jacky Maes via een babbelbox contact hebben met de bewoners.  U moet hiervoor wel een afspraak maken op het nummer 059 33 97 70. 

Huis van het Kind organiseert "ruilhoekje op afspraak"
Hebt u dringend nood aan kindergerief (kinderen tem 6 jaar)? Dan kan u hiervoor contact opnemen met de sociale noodlijn op 059/33 97 97.  Wij maken dan voor u een afspraak in het ruilhoekje.  

Let wel: dit kan enkel bij dringende nood en conform de geldende richtlijnen (kort bezoek, 1 persoon, geen materiaal ruilen/ binnen brengen, er kan niet gekeken worden in de boxen, medewerker reikt het gevraagde materiaal aan).

Sociale kruidenier opent opnieuw de deuren
Na een korte onderbreking opent de sociale kruidenier opnieuw de deuren! Vanaf dinsdag 31 maart zijn klanten van ’t Groot Verschil welkom tijdens de gekende openingsuren:
 • Dinsdag: 14u – 17u
 • Donderdag: 14 u – 16 u
 • Vrijdag: 9.30u – 12.30u
Warenhuizen en winkels moeten optreden in het functie van ‘social distancing’
Warenhuizen die de ‘social distancing’-regels (minstens 1,5 meter ruimte tussen personen) niet doen naleven zullen door de burgemeester worden gesloten. Terrassen MOETEN door de uitbaters zelf onbruikbaar worden gemaakt. In beide gevallen zullen door de lokale politiezone en het gemeentebestuur controles worden uitgevoerd.

Uitvaarten en erediensten
Begrafenissen en crematies in aanwezigheid van maximum 30 personen zijn toegelaten, als de fysieke afstand van 1,5 meter tussen personen wordt gerespecteerd en zonder blootstelling van het lichaam. Het is niet toegelaten om na de ceremonie een koffietafel te organiseren.

Voor religieuze huwelijken, in het bijzijn van maximaal 30 personen. Het is niet toegelaten om na de ceremonie een feest of receptie te organiseren. Andere erediensten kunnen niet doorgaan.

Wie huwt in het gemeentehuis kan vanaf deze week meer personen uitnodigen om aanwezig te zijn bij de huwelijksvoltrekking.  Zonder mondmasker kunnen maximum 15 personen aanwezig zijn in de trouwzaal.  Vanaf 15 personen tot maximaal 30 personen moet men mondmaskers dragen. 

Vieringen van jubilea zijn geannuleerd.

Materiaal gemeentelijke technische dienst
Het is niet langer mogelijk om materiaal (tafels, stoelen,…) te ontlenen bij het gemeentebestuur.

Bibliotheek gaat opnieuw open
De Bredense bibliotheek wordt vanaf woensdag 3 juni opnieuw beperkt geopend voor het publiek.  Let wel: er zijn heel wat maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de bezoekers veilig van de dienstverlening van de bib kunnen gebruik maken.
 
De bibliotheek zal twee dagen per week de deuren openen: op woensdag van 10 tot 12 en van 14 tot 19 uur en op zaterdag 9 tot 12 uur.  Tijdens deze openingstijden worden maximaal 10 bezoekers tegelijk in de bibliotheek toegelaten en deze worden via een vast parcours geleid.  De leeszaal en de aanwezige computers zullen niet gebruikt kunnen worden en het zal ook niet mogelijk zijn om te kopiëren.  Wie er echter voor kiest om te blijven gebruik maken van de afhaalregeling kan dat nog steeds.  Het afhalen en reserveren van boeken blijft mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur of op afspraak.  Het dragen van een mondmasker in de bib wordt aangeraden. 

Speciale informatienummers
Bredene opent speciale informatienummers. Voor wie vragen heeft over deze beslissingen wordt met aandrang verzocht om via deze weg contact te nemen met het gemeentebestuur en de reguliere communicatiekanalen van het gemeentebestuur niet te belasten. Beide nummers zijn dagelijks bereikbaar tussen 8 en 20 uur.
 • Informatienummer gemeente: 0490 64 93 78 (noodplancoördinator Philippe Peeters)
 • Informatienummer woonzorgcentrum Jacky Maes: 0475 42 79 49 (adjunct-algemeen directeur Jan Eerebout.
Men kan ook een e-mail sturen naar infodienst@bredene.be of info@ocmwbredene.be

MOBILITEIT

Verkeersregime in Duinenstraat blijft behouden
Naar aanleiding van de beperkende maatregelen door de coronacrisis blijft het verkeersregime in het winkelwandelgedeelte van de Duinenstraat (tussen de Kapelstraat en de Golfstraat)behouden.

Dit betekent dat de telescopische palen t.h.v. de kruispunten Duinenstraat/Kapelstraat en Peter Benoitlaan/Prins Karellaan naar beneden zullen blijven en de Duinenstraat dus toegankelijk blijft voor het verkeer.

Het parkeerregime blijft als volgt:
 • Blauwe zone max. 30 minuten zijde oneven huisnummers
 • Algemeen parkeerverbod zijde even huisnummers.
Betalend parkeren vanaf zaterdag 27 juni
Oorspronkelijk zou het betalend parkeren in Bredene vanaf zaterdag 4 april worden ingevoerd. Het gemeentebestuur heeft echter beslist om deze invoering tot zaterdag 27 juni uit te stellen.

Fietslabelactie
Alle fietslabelacties in mei en juni worden geannuleerd. U kan de fietslabels ook zelf kleven. De aanvraag kan u doen via het digitaal loket: hier aanvragen. De labels worden vervolgens naar u opgestuurd. 

AFVAL

Ophaling tuinafval gaat niet door, wijkophalingen starten opnieuw
De huis aan huis inzamelingen van snoeihout en klein tuinafval (die in de afvalkalender staan vermeld) gaan in het voorjaar niet door.
De wijkophalingen van het groenafval zullen opnieuw van start gaan vanaf 20 april. Elke maandag, behalve op officiële feestdagen kan u met uw snoeiafval terecht op diverse locaties in Bredene.

Wanneer zijn er wijkophalingen?
EVEN WEKEN ( maandag 8 juni, maandag 22 juni)
⚠️ Niet op maandag 13 april 2020 = feestdag
locatie 1: Parking Klemskerkestraat - ter hoogte van de glasbol van 17:30-18:30 uur
locatie 2: Parking gemeentehuis - Centrumplein 1 van 18:40 - 19:40 uur
 
ONEVEN WEKEN (maandag 15 juni, maandag 29 juni, ...)
⚠️ Niet op maandag 1 juni 2020 = feestdag
locatie 1: parking skatepark Darwin - Fritz Vinckelaan - van 17.30 tot 18.30 uur
locatie 2: parking VC De Fakkel - Zwanenstraat - van 18.40 tot 19.40 uur
 
Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk om te zorgen dat er altijd minstens anderhalve meter afstand kan gehouden worden met mensen die niet onder één dak leven, de zogenaamde social distancing. Gebruik uw gezond verstand.

Verkoop restafvalzakken en PMD-zakken
In het Dienstencentrum Technisch Dienst (Prinses Elisabethlaan) worden restafvalzakken en PMD-zakken verkocht. Het dienstencentrum technische dienst is enkel op voorgaande afspraak toegankelijk (T. 059/33 25 38). Er wordt gevraagd om elektronisch te betalen. In milieu- en recyclagepark worden opnieuw huisvuilzakken en PMD-zakken verkocht. Er kan enkel met bancontact betaald worden. Ook in het gemeentehuis kunnen opnieuw restafvalzakken en PMD-zakken aangekocht worden (op afspraak: 059 33 91 91). 

Huisvuil- en PMD-zakken zijn wel nog verkrijgbaar bij een aantal handelszaken in Bredene. 

Recyclagepark opnieuw open
Het milieu- & recyclagepark is ondertussen opnieuw geopend. Aanhangwagens zijn opnieuw toegelaten. Alle andere maatregelen blijven wel van kracht. 

Eénrichtingsverkeer in Noord-Edestraat
De toegang van het milieu- en recyclagepark is enkel te bereiken via de Noord-Edestraat uit de richting van de Pieter Breugelstraat.  Uitrijden dient te gebeuren via de Sluizenstraat. In de smalle toegangsweg naar het recyclagepark (gedeelte Noord-Edestraat) wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd.

Hou u aan regels
In het park moeten de afstandsregels worden gerespecteerd. Bezoekers moeten in hun wagen blijven zitten in de wachtrij. De inzameling van asbest wordt niet opgestart om de druk op het beschermingsmateriaal in Vlaanderen niet verder te verhogen. Goederen bestemd voor de kringwinkel kunnen opnieuw worden aangeleverd.

Hou rekening met de hygiënemaatregelen
De hygiënemaatregelen zijn er van kracht, men vermijdt er contact en houdt er afstand tot de recyclageparkwachter (minstens 1,5 meter). Respecteer het werk en de richtlijnen van de recyclageparkwachters. Doe je dat niet, weet dat er nultolerantie geldt. Bij elke inbreuk zal klacht ingediend worden en volgt een boete.

Kom alleen naar het recyclagepark.
Kom enkel met twee indien je hulp nodig hebt bij het lossen van de wagen. De recyclageparkwachter zal niet helpen! Wacht met het lossen van de afvalstoffen tot je een teken krijgt van de recyclageparkwachter dat de container die je nodig hebt effectief beschikbaar is. Het is niet de bedoeling dat men met velen rond één container gaat staan. Hou altijd 1,5 m afstand.

Betalende fracties op het milieu- & recyclagepark
De betaling van de fracties waarvoor een vergoeding moet worden betaald, kan enkel via bancontact. 

Kledijcontainers
Er wordt gevraagd om voorlopig geen niet langer kledij te deponeren in de speciale containers die op verschillende plaatsen op het grondgebied staan.  Deze containers worden immers voorlopig ook niet meer geledigd.

Afvalophalingen blijven plaatsvinden
De afvalophalingen van restafval, PMD, papier en karton blijven op de reguliere data doorgaan.

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

Tickets cultuurseizoen
Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan is de beslissing genomen om alle gemeentelijke activiteiten tot eind juni te annuleren. Ook de voorstellingen van het cultuurseizoen vallen hieronder.

Vragen? cultuur@bredene.be, T 059 56 19 60

Geen buurt- of straatfeesten in mei en juni
Er vinden deze zomer geen activiteiten plaats.  Ook straat- en buurtfeesten kunnen niet doorgaan.  Trouwens, materiaal (tafels, stoelen,..) ontlenen kan momenteel niet.

Speelpleinen en skatepark gaan opnieuw open
De Bredense speelpleinen en skatepark worden opnieuw opengesteld. Op elk speelplein zal een maximum aantal kinderen worden toegelaten en moet genoeg afstand worden bewaard. Dat zal op alle speelpleinen duidelijk worden gemaakt met borden die wijzen op het belang van deze ‘social distancing’. Ouders die toezicht houden op hun kinderen die het speelplein bezoeken, worden bij voorkeur gevraagd een mondmasker te dragen. Op de speelpleinen zal het gemeentebestuur geen toezicht voorzien. Het gemeentebestuur rekent bij het gebruik van de banken op de speelpleinen op het gezond verstand van de inwoners.  Het is niet toegelaten om de aanwezige banken/tafels te gebruiken als picknickplaats.

Op het skatepark en de multifunctionele speelpleinen Staessenstraat, Dorpsplein en Grasduinen zal de gemeentelijke jeugddienst wél toezicht houden.  Dagelijks zal iemand van de gemeentelijke jeugddienst of sportdienst op deze plaatsen op regelmatige basis aanwezig zijn. Het gemeentebestuur roept op om zoveel mogelijk afstand te houden!
 
Kunstgrasveld sportcentrum Ter Polder
Het gemeentebestuur stelt bovendien vast dat jongeren regelmatig over de omheining kruipen om op het kunstgrasveld in het sportcentrum te voetballen.  Het gemeentebestuur benadrukt dat het kunstgrasveld enkel gebruikt mag worden als dit onder begeleiding door sport/voetbalvereniging kan gebeuren.  

Markt
De Bredense markt wordt opnieuw georganiseerd.
 
Om de veiligheid te kunnen garanderen zal de markt doorgaan met heel wat restricties voor zowel de marktkramers als bezoekers. Er worden maximum 50 marktkramen toegelaten.  Het gemeentebestuur zal de volgende dagen alle marktkramers contacteren. Op het marktplein zullen de kramen op een veilige afstand van elkaar worden geplaatst. Wie de markt bezoekt zal dit enkel kunnen via een afgesloten éénrichtingsparcours waar een strikt beperkt aantal gelijktijdige bezoekers zal worden toegelaten. Op de markt dienen de bezoekers rekening te houden met de afstandsregels. Het gemeentebestuur roept de geregelde bezoekers van de dinsdagmarkt op om zoveel mogelijk de piekuren te vermijden. 

Welke evenementen en activiteiten zijn afgelast na het nemen van de maatregelen inzake het CORONAVIRUS?
 • Alle sportwedstrijden zijn afgelast
  (sportcentrum en zwembad zijn voor onbepaalde gesloten)
 • Het gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck is gesloten
  (alle activiteiten die zouden plaatsvinden in dit centrum zijn afgelast)
 • Mei/juni
  Alle gemeentelijke activiteiten in mei en juni worden afgelast.
 • Alle speelpleinen in Bredene zijn gesloten en dit voor onbepaalde tijd. Daarnaast zijn ook de skateparken niet toegankelijk.  
Vissen
In domein Grasduinen is vissen in de visvijver opnieuw toegelaten. Ook op het strand en openbaar water is dit opnieuw mogelijk. 

Strandcabines
Het gemeentebestuur krijgt heel wat vragen over de datum waarop strandcabines mogen worden geplaatst.  Hierover kan momenteel echter nog geen uitsluitsel worden gegeven.  Voorlopig kan het gemeentebestuur enkel bevestigen dat de strandcabines niet vòòr 8 juni kunnen worden geplaatst.  Dit geldt zowel voor de particuliere strandcabinehouders als de cabines die verhuurd worden door de concessiehouder. 

De strandcabines moeten dit jaar op 1,5 meter van elkaar geplaatst worden. 

Als cabine-eigenaar hebt u voor het komend seizoen de keuze of u al dan niet uw strandcabine wenst te plaatsen. Indien u beslist om uw cabine tijdens het jaar 2020 niet te plaatsen blijft uw standplaats behouden voor het seizoen 2021, tevens wordt u dan eenmalig ontlast van betaling van de retributie.

Indien u komend zomerseizoen geen cabine wil plaatsen moet u dit vóór 15/05 kenbaar maken aan de dienst via e-mail els.vanderschaeghe@bredene.be of schriftelijk t.a.v. de gemeentelijke technische administratie, Centrumplein 1, 8450 Bredene.

Blokkende studenten kunnen in MEC Staf Versluys terecht
Het MEC Staf Versluys is momenteel nog gesloten voor het grote publiek. Bredense jongeren kunnen er in de grote vergaderzalen terecht om te studeren.  
 
Er is in het MEC Staf Versluys genoeg plaats om de jongeren op een veilige manier te ontvangen.  De ruime vergaderzalen maken het mogelijk om dit te doen met respect voor de regels van de ‘social distancing’.  Er wordt voldoende plaats voorzien tussen de tafels zodat de studenten ook bij het kruisen voldoende afstand kan houden.  Bovendien zullen de zaalwachters erop toezien dat aan alle noodzakelijke voorwaarden inzake hygiëne kan worden voldaan. Bij het binnenkomen van het gebouw moet men de handen ontsmetten met alcogel.  Nadat een student de locatie heeft verlaten, wordt de gebruikte tafel en stoel ontsmet.  De studenten moeten wel zelf voorzien in drank en schrijfgerief.  In het gebouw is er standaard ook een wifi-verbinding.  Studeren in het MEC Staf Versluys kan van maandag tot vrijdag van 9 tot 19 uur.
Niet op maandag 1 juni: Pinkstermaandag

VERPLAATSINGEN IN BREDENE

Politie controleert
De politie zal STRENG optreden tegen wie de maatregelen inzake samenscholingen niet naleeft. Campings zijn gesloten, bezoekers zijn dus nog niet toegelaten. Enkele permanente bewoners zonder vaste verblijfplaats mogen op de camping blijven.

De politie zal eveneens controleren op het verplicht dragen van mondmaskers op het openbaar vervoer.

Campings
Campings zijn gesloten 


Lees ook :
29/05 Wij willen zien hoe jij deze zomer beleeft in Bredene!
28/05 Bibliotheek gaat opnieuw open
27/05 Blokkende studenten kunnen in MEC Staf Versluys terecht
26/05 Zuinig met water omspringen
26/05 Versoepeling coronamaatregelen: Speelpleinen en skatepark gaan opnieuw open
26/05 Bekijk de boodschap van de burgemeester
25/05 Dinsdagmarkt is terug
25/05 Jeugddienst denkt na over zomer
24/05 Belastingaangifte indienen? Wij helpen!
24/05 Hoe verlopen de werken in de Maria-Duynewijk ?
 
20/05 Winnaars Quizzle
19/05 Opnieuw dinsdagmarkt
18/05 Blijven fietsen allemaal
15/05 Werken Kapelstraat zijn afgewerkt
14/05 Op 27 juni start betalend parkeren in Bredene
14/05 Drukker buslijnen 4 en 9 krijgen hogere frequentie, Maria Duynebus gered
13/05 Bredene sluit het naaktstrand voor 1 jaar
09/05 Winkels openen maandag
08/05 Gemeente- en OCMW-raadszitting van 18/05
08/05 Op afspraak naar het gemeentehuis
 
08/05 Openbaar onderzoek PRUP Zonevreemd jeugdverblijf De Horizon
07/05 Op dinsdag 12 mei wordt Kapelstraat 1 dag afgesloten voor automobilisten
07/05 Geen besmettingen in Woonzorgcentrum Jacky Maes!
07/05 Nu solliciteren voor Social Distancing Team!
06/05 Centrumlaan afgesloten voor alle verkeer
04/05 Heropstart Bredense basisscholen
28/04 Doe mee aan de Nationale Naaiactie
28/04 Bredene biedt inwoners mondmaskers aan
28/04 Werken in Centrumlaan en Schoollaan: volg de omleiding
25/04 Versoepeling coronamaatregelen vanaf 4 mei

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1