beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > nieuwsbericht

06/10/2020

Infomoment en inspraakperiode gedeeltelijke herziening RUP ‘Kop van ‘t Sas’

Het gemeentebestuur Bredene is bezig met de gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kop van ‘t Sas’. Deze herziening staat in functie van de uitbreidingswens van het schooldomein van Koninklijk Werk IBIS vzw. Het RUP moet hieromtrent een visie ontwikkelen en deze juridisch verankeren. 

Het college van burgemeester en schepenen kondigt, conform artikel 2.2.18, 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de publieke raadpleging aan van de proces- en startnota van de gedeeltelijke herziening RUP ‘Kop van ‘t Sas’. Deze raadpleging loopt van 8 oktober 2020 t.e.m. 6 december 2020.

In het kader van dit planningsproces, wordt er op afspraak een infomoment georganiseerd op donderdag 29 oktober 2020 tussen 16u00 en 20u00 in het gemeentehuis, Centrumplein 1 te 8450 Bredene. Tijdens dit moment zal het plan en de timing worden toegelicht. 

Tijdens deze inspraakperiode van 8 oktober 2020 tot en met 6 december 2020 kunnen de documenten geraadpleegd worden op www.bredene.be of ingekeken worden op afspraak tijdens de openingsuren op het gemeentehuis, dienst stedenbouw, Centrumplein 1 te 8450 Bredene.

Reageren kan tot en met 6 december 2020:
  • mondeling of schriftelijk tijdens het infomoment
  • per e-mail aan bouwvergunningen@bredene.be met als onderwerp ‘gedeeltelijke herziening RUP Kop van ‘t Sas’
  • met een brief die afgegeven wordt tegen ontvangstbewijs aan de infobalie van het gemeentehuis
  • met een aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumplein 1 te 8450 Bredene.
Te raadplegen documenten:
  • Startnota
  • Procesnota: dit is informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuldLees ook :
23/10 Whats up in de herfstvakantie?
21/10 Bredene ondersteunt gedupeerden tegen De Watergroep
21/10 Corona-update: alarmfase 4
20/10 Boodschap van de burgemeester
20/10 Tuinafval: ophaling op verzoek
16/10 Kalkafzetting door kwaliteit drinkwater
16/10 Fototentoonstelling opent de deuren
16/10 Strandpost 3 wordt opgeknapt
16/10 Bredene pakt armoede actief aan
14/10 Woonzorgcentrum Jacky Maes past bezoekregeling aan
 
09/10 Aangepaste evenementen tijdens najaar
08/10 Gemeente- en OCMW-raad van 19/10
08/10 Bezoek aan het gemeentehuis? Enkel op afspraak!
08/10 Voordracht ‘Naar een wereld zonder darmkanker’
05/10 Uniforme regeling mondmaskerplicht in provincie West-Vlaanderen
05/10 Stroomgebiedbeheersplannen 2022 – 2027
01/10 Veilig naar school: een opvallende nektube voor Bredense scholieren!
01/10 Werken in Maria-Duyne
01/10 Nieuwe fietsroute ‘Vrede na WOII’ ligt in de rekken
30/09 Spreuken in het Bredense straatbeeld
 
30/09 E-boeken lenen op een eigen toestel
30/09 Haal je gratis Billenkarrenboekje ‘Trappen aan zee’!
30/09 Winnaar fietszoektocht krijgt elektrische fiets!
28/09 Check de geldigheidsdatum van uw rijbewijs !
28/09 Champagnefestival
28/09 Fotowedstrijd wordt fototentoonstelling
28/09 Slechthorend of doof in tijden van mondmaskers: maak jezelf zichtbaar
25/09 KMI verwacht dat de eerste najaarsstorm Odette
25/09 Voet- en fietspaden worden heraangelegd, wateroverlast aangepakt
22/09 Gezocht: uitbater van de ´recazaak´ tijdens de kerstmarkt

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1