beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > nieuwsbericht
Foto

27/01/2021

Subsidie voor wie een boom plant!

Het Bomencharter heeft als doel 1 miljoen extra bomen in Vlaanderen tegen 2024 aan te planten. Bomen zijn van groot belang voor: het klimaat, de opname van koolstof, als bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming zoals overstromingen, hitte en droogte, de biodiversiteit, een betere luchtkwaliteit, de sierwaarde, productie van eetbare vruchten en het feit dat ze de waarde van je huis doen stijgen.

Het gemeentebestuur wil het aanplanten van bomen aanmoedigen en heeft daarvoor een subsidie opgesteld.

Toepassingsgebied
 • Personen met domicilie in Bredene kunnen een subsidie verkrijgen voor het aanplanten van één of meer bomen in Bredene in 2021.
 • De aanvrager dient bovendien ofwel eigenaar ofwel gebruiker te zijn van de grond waarop de boom, of bomen, worden geplant. De toekenning van de subsidie aan de gebruiker sluit de toekenning aan de eigenaar uit en omgekeerd.

Voorwaarden
 • De subsidie voor de aanplanting van de boom of bomen wordt eenmalig uitgekeerd per huishouden, met een maximum van 15 EUR euro per huishouden. Het subsidiebedrag kan bovendien niet meer bedragen dan het aankoopbedrag van de boom of bomen.
 • Deze subsidie kan enkel verkregen worden indien aan elk van volgende bijkomende voorwaarden voldaan is: 
  • De aanplanting heeft enkel betrekking op één of meerdere van volgende boomsoorten: esdoorn, els, berk, haagbeuk, meidoorn, jeneverbes, appel, peer, den, populier, kers, eik, wilg, lijsterbes, taxus, linde en olm. Andere bomen komen niet in aanmerking. 
  • De boom of bomen dient (of dienen) eerst aangeplant te worden alvorens voor subsidiëring in aanmerking te kunnen komen. Deze aanplanting dient uitgevoerd te worden in het kalenderjaar 2021 én op het grondgebied van Bredene. Mislukte aanplantingen dienen te worden hersteld. 
  • De aanplanting moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de geldende hogere wetgeving (bijvoorbeeld afstandsregels t.o.v. perceelsgrens).

Aanvraagprocedure
 • Voor het aanvragen van de subsidie dient de persoon het aanvraagformulier, met kasticket, foto van de aangeplante boom/bomen en kopie van de identiteitskaart (recto/verso) te bezorgen aan de milieudienst.
 • De subsidie kan slechts aangevraagd worden voor bomen aangekocht in 2021 en dit tot 90 kalenderdagen na aankoop van de boom of bomen. De datum op het aankoopticket is hier van toepassing. Aanvragen na deze termijn komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Het subsidiereglement en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website. Voor meer informatie neem contact op met de milieudienst.  
Lees ook :
01/03 Een energiezuinig huis? Kinderspel met ENERGIEHuis WVI
01/03 Grote Schelpenteldag op zondag 14 maart 2021
25/02 Sleutelloze auto-inbraken
23/02 Oproep voor bijkomende plaatsen kinderopvang met subsidie inkomenstarief
19/02 Volg hier de gemeente- en OCMW-raad live op 22/02
16/02 Vacature: Jeugdopbouwwerker Uit de Marge
15/02 Toerdamoer: Bredene viert Valentijn op een alternatieve manier
15/02 Krokuszoektocht voor -12 én +12
15/02 Kandidaten geselecteerd voor realisatie nieuw zwembad
12/02 Gemeente- en OCMW-raad van 22/02
 
11/02 Volg hier de gemeenteraadscommissie “Bouw nieuw zwembad” live op 16/02
11/02 Openbare verkoping
09/02 What´s up - Krokusvakantie
08/02 Suppletiewerken in Bredene
08/02 Het voetpad voor uw woning sneeuw- en ijsvrij? Uw verantwoordelijkheid!
01/02 Unieke Tournée Minérale-campagne in Bredene
28/01 Vacatures in de vaccinatiecentra
28/01 Nieuw fietspad in gedeelte Polderstraat: werken starten op 1 februari
27/01 Essentiele reizen naar het buitenland : verklaring op eer noodzakelijk!
27/01 Meerjarenplan werd toegelicht
 
26/01 Vogelgriep: de ophokplicht van pluimvee geldt nog steeds!
26/01 Dinsdagmarkt opnieuw op het marktplein
26/01 Bekendmaking van de opmaak van de gemeentelijke lijst van gezworenen
26/01 Bredense woonzorgcentra gesloten
26/01 Werken aan tramoverwegen Koninklijke Baan
22/01 Sportieve kinderopvang tijdens de krokusvakantie is volzet
21/01 Volg hier live - Infovergadering over het meerjarenplan
21/01 Oproep: Bredense ondernemer plaats jouw etalage in de kijker!
21/01 Strandbloemen verkopen is een unieke traditie aan onze kust.
19/01 Volg hier de gemeente- en OCMW-raad live op 25/01

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1