beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 
wegenwerken krant


De reeds lang geplande moderniseringswerken in de Derbylaan, Ruiterlaan en het deel van de Koerslaan tussen Derbylaan en Ruiterlaan starten op maandag 1 april a.s. 

Het gemeentebestuur maakt gebruik van de ambitieuze rioleringswerken die zullen worden uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij/Aquafin (aanleg van nieuwe collectoren) om de Derbylaan, Ruiterlaan en het gedeelte Koerslaan tussen Derby- en Ruiterlaan volledig te moderniseren. De rioleringswerken vallen ten laste van de VMM/Aquafin. De wegeniswerken worden volledig door het gemeentebestuur gefinancierd.  Deze werken omvatten ook de aanleg van een bufferbekken en het gemeentebestuur zal ook eveneens werken uitvoeren aan de rioleringen in de Dorpsstraat /Landweg.

Deze werken zijn van ongekende omvang en de grootste ooit in Bredene. We weten dan ook dat deze werken voor behoorlijk wat hinder en ergenis zullen zorgen. Via deze Wegenwerkenkrant, bewonersbrieven, de website www.bredene.be,... doen we er alles aan om alle inwoners zo goed mogelijk te informeren.


ALGEMENE INFO
De plannen werden ontworpen door studiebureau Jonckheere terwijl de werken zullen worden uitgevoerd door aannemer ACLAGRO. De kostprijs van de totale werken wordt geraamd op ruim 13 miljoen EUR waarvan 729.000 EUR ten laste is van het gemeentebestuur. 

De volledige heraanleg van de straten gebeurt met aandacht voor de verkeersveiligheid door o.m. de aanleg van fiets-/voetpaden, fietssuggestie-stroken,... In deze straten komen er voldoende parkeerkeergelegenheden en groen. Zo komt er in de Derbylaan een breed fiets- en wandelpad en een groenstrook met ruime laanbeplanting. In de Ruiterlaan worden voetpaden aan beide zijden van de straat aangelegd en is er ruime aandacht voor laanbeplanting. In het gedeelte Koerslaan komt er nieuw voetpad, fietspaden aan beide zijden van de straat en ook hier worden voldoende parkeerplaatsen en beplanting voorzien.

De wegenis- en rioleringswerken gaan op 1 april a.s. van start.  Maar dat betekent niet dat langs het traject Danckaertstraat–Derbylaan-Ruiterlaan en Koerslaan nog geen werken zijn uitgevoerd.  

De nutsmaatschappijen hebben ondertussen al heel wat 
kabels en leidingen vervangen en vernieuwd. Deze voorbereidende werken zijn reeds enkele maanden aan de gang. De werken die vanaf 1 april a.s. worden uitgevoerd omvatten de aanleg van een volledig gescheiden rioleringsstelsel.  

Deze werken worden uitgevoerd door Aquafin en gebeuren zowel op het grondgebied De Haan als in Bredene. De nieuwe rioleringsbuis die zal worden aangelegd moet ervoor zorgen dat het afvalwater kan worden afgevoerd terwijl dat voor het regenwater langs de bestaande rioleringsbuis zal gebeuren.  


WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN
Door deze werken kan het gemeentebestuur de Derbylaan, Ruiterlaan en een gedeelte van de Koerslaan voorzien van een nieuwe inrichting. De weg krijgt een nieuwe indeling. In de Derbylaan wordt er een fiets- en wandelpad aangelegd in betonstraatstenen aan de zijde met onpare huisnummers. De rijweg wordt aangelegd in asfalt. Naast de rijweg komt een graszone aan de zijde van de pare huisnummers. 

De Koerslaan krijgt dan weer een fietspad aan beide zijden, afgeschermd door groene zones. Naast het fietspad wordt er aan de zijde van de onpare huisnummers een voetpad aangelegd in betonstraatstenen. Langs de Koerslaan worden er meerdere parkeervakken aangelegd. Om het verkeer te remmen wordt er gebruikgemaakt van twee asverschuivingen. De breedte van de rijweg in asfalt bedraagt 6 meter. 

In de Ruiterlaan komt er aan beide zijden een voetpad in betonstraatstenen. Afwisselend komen er parkeerstroken. De rijweg zal 4,5 meter breed zijn. Aan beide zijden wordt er voor de fietser een fietssuggestiestrook voorzien.

PLANNING VAN DE WERKEN
De aannemer zal telkens op twee werven werken.  Er worden werken uitgevoerd in de ‘Campingzone’ en de ‘Woonzone’.  Deze zijn telkens onderverdeeld in faseringen. Er wordt gelijktijdig in de ‘Campingzone’ en ‘Woonzone’ gewerkt.  In de woonzone wordt er gestart  met het tracé tussen de Danckaertstraat (ter hoogte van George Vanhoorenstraat – De Haan) en het eerste gedeelte van de Derbylaan (tot de Draverstraat). Deze werken starten op 1 april en zullen tot midden november duren. Aansluitend volgt het tweede deel van de Derbylaan.

De eerste fase van de campingzone bevindt zich tussen het pompstation in de Zandstraat tot de ingang naar domein Grasduinen (naast de parking Zandstraat).  Deze fase zal op 1 april starten en duurt tot eind juni. De Zandstraat zal hierdoor onderbroken zijn na het Paasverlof tot eind juni. De bussen zullen een omleiding volgen.


MOBILITEIT 

VERKEER EN BEREIKBAARHEID WONINGEN
Hoe kan ik tot aan mijn woning geraken?
De woningen zijn steeds bereikbaar en toegankelijk voor voetgangers. Tijdig worden lokale omleidingsroutes geplaatst door de aannemer. Om de voortgang van de werken te verzekeren vragen wij de ruime omleidingsroute te volgen indien u niet noodzakelijk in de buurt van de werken moet zijn. Dit kan de snelheid van de werken enkel ten goede komen.

Kan ik op mijn oprit?
Doorgaans zullen opritten buiten de werkuren bereikbaar zijn voor bewoners naargelang de fasering. 
Er wordt eventueel gebruik gemaakt van tijdelijke steenslag om toegankelijkheid te verzekeren. Indien dit uitzonderlijk niet het geval is, wordt men hiervan vooraf op de hoogte gebracht. De aannemer die de werken uitvoert zal tijdig een briefje in de brievenbus stoppen.

Wat als ik niet tot aan mijn oprit kan geraken?
Indien uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is, parkeer dan voor de duur van de werken in de buurt. Wij vragen u om uw voertuig tijdig te verplaatsen zodat de uitvoering van de werken niet verhinderd wordt.

omleidingsplan omleidingsplan

OPENBAAR VERVOER - BUSLIJN 46
Tijdens de eerste fase zal worden gewerkt in de Zandstraat. Dit betekent dat buslijn 46 niet kan doorrijden en er dus een aantal haltes wegvallen tijdens de duur van de werken. De haltes Vloedstraat en Zandstraat (Colruyt) zullen niet bediend worden. De halte Klemskerkestraat (ter hoogte van Huize Westerhauwe) zal wel bediend kunnen worden.  De lijnbus zal telkens de Klemskerkestraat inrijden en vervolgens omkeren ter hoogte van het rondpunt Zandstraat.  Vanaf de halte woonzorgcentrum Jacky Maes (voor de bezoekers van de warenhuizen/supermarkten in de Vloedstraat) zal de buslijn 46 dezelfde route volgens als de lijn 4/9 (WZC Jacky Maes – Centrumplein – Zeelaan). De reisweg loopt vervolgens via de Zeelaan, Driftweg/Kapelstraat tot aan de Visserkapel om de halte Klemskerkestraat te kunnen blijven bedienen.

Omleidingsplan buslijn 46
bus omleiding

OPHALING HUISVUIL
Inwoners uit de zones waar wordt gewerkt mogen hun afvalzakken nog steeds op de normale ophaaldagen (maandag) buitenplaatsen. Van zodra de werkzaamheden dit niet meer toelaten wordt aan de inwoners 
gevraagd om het vuilnis op de hoek van de straat te plaatsen. Dit is naargelang de fasering de hoek Derbylaan/Koerslaan -  Derbylaan/Draverstraat.    Minder mobiele inwoners uit de straten waar wordt gewerkt kunnen dit melden aan onze diensten zodat een oplossing kan worden gezocht.

AANLEG VAN EEN BUFFERBEKKEN
Door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel door Aquafin wordt het regenwater afgevoerd naar het Duiveketezwin. Het Duiveketezwin staat in verbinding met de Noord-Ede. Door de vele afkoppelingen zal dit een toename van het volume aan regenwater betekenen die in het Duiveketezwin terechtkomt. Deze toename aan regenwater mag geen bijkomende druk leggen op de omgeving Dorpsstraat-Landweg te Bredene en op de afwaartse landbouwgronden. Om wateroverlast te voorkomen wordt er een gecontroleerd overstromingsgebied voorzien op het einde van de Landweg. Dit ‘bufferbekken’ zal niet steeds gevuld zijn met water. Het bodempeil van dit bufferbekken zal hoger liggen dan het zomerpeil van de Noord-Ede. Hierdoor zal dit bekken nog steeds landbouwkundig gebruikt kunnen worden. Enkel bij regenperiodes wordt deze gevuld met regenwater, in droge periodes komt het bufferkbekken ook terug droog te staan.

RIOLERING IN LANDWEG-DORPSTRAAT
Het gemeentebestuur voorziet in bijkomende maatregelen om wateroverlast in de Dorpsstraat en Landweg te voorkomen.  In het verleden kwam het immers voor dat, bij hevige buien, de straat hier blank komt te staan.  De aanpassing aan de rioleringen in beide straten moet ervoor zorgen dat het water bij hevige regenval beter afgevoerd kan worden.  Het gemeentebestuur en het studiebureau hebben hiervoor ondertussen plannen opgemaakt.  De aanpassingswerken zullen ten vroegste in 2020 worden uitgevoerd na de nodige grondverhandelingen.

WIJ LUISTEREN

Telefonisch
Gemeentebestuur 059 33 91 91
Technische dienst 059 33 25 38
Infodienst 059 33 91 94

E-mail
gemeentebestuur@bredene.be
technische.dienst@bredene.be
infodienst@bredene.be

Storingen
Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neemt u best contact op met één van de nutsbedrijven uit onderstaande lijst:

Fluvius (elektriciteit en gas)
Storingen: tel. 078/35-35-00
Gasreuk: tel. 0800 65 065
 
Watergroep
Storingen: tel. 02/238-96-99
 
Proximus
Storingen: tel. 0800 22 800

Telenet
Storingen: tel. 015 66 66 66
 

 
 

Contact

Dienst:
Openbare werken

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 88
F. 059/33 00 15
email

Openingsuren:
ma, di, do, vr : 8 - 12u15
woe :
8u - 12u15 en 13u30 - 17u
za : 8u30 - 12u

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1