beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Vacatures

 • vacatures gemeente Bredene
  • deskundige stedenbouw/ruimtelijke ordening
  • administratief medewerker dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening
  • lesgever kunstacademie
  • medewerker - JEUGDDIENST
  • Zwembadredder
  • deskundige milieu † † † ††

 • vacatures OCMW Bredene
  • deeltijds ZORGKUNDIGE
  • deeltijds Bejaardenhelper†
  • deeltijds Bejaardenhelpster (D1-D3),†

Vacatures gemeente Bredene


deskundige stedenbouw/ruimtelijke ordening

(niveau B1-B3, contract bepaalde duur)

Wat verwachten we?
Je staat - onder leiding van de stedenbouwkundige ambtenaar - in voor de verwerking van de administratieve taken in de gemeentelijke technische dienst voor wat de Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw betreft.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of hiermee gelijkgesteld) richting architectuur, planologie, ruimtelijke ordening, stedenbouw of bouwkunde.
 • Je beschikt bij voorkeur over een degelijke kennis van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw en kan planinstrumenten lezen.
 • Je bent flexibel inzake taakinhoud, je bent stipt, je hebt verantwoordelijkheidszin en kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.

Wat bieden we?

 • Een voltijds contract van bepaalde duur voor een periode van 1 jaar (mogelijk verlengbaar voor een periode van 1 jaar).
 • Datum van indiensttreding: november 2017
 • Een geraamd nettoloon van minimum 1.621,96 EUR (brutobedrag: 2.389,81 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit). Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 60 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 74 EUR per maand).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 • Flexibele werktijden (glijdende uurroosters).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een schriftelijke selectieproef, gevolgd door een selectiegesprek voor de geslaagde kandidaten op een andere datum) en stuur hiervoor uiterlijk zaterdag 30/09/2017 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Administratief medewerker Ė dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening

(niveau C1-C3, voltijds)

Wat verwachten we?
Je staat - onder leiding van de stedenbouwkundige ambtenaar - in voor de verwerking van de administratieve taken in de gemeentelijke technische dienst voor wat de Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw betreft.

Wie zoeken we?
 • Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.
 • Je beschikt bij voorkeur over kennis van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.
 • Je bent flexibel inzake taakinhoud, je bent stipt, je hebt verantwoordelijkheidszin en kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.
Wat bieden we?
 • Een voltijds contract van bepaalde duur voor een periode van 1 jaar (mogelijk verlengbaar na gunstige evaluatie prestaties).
 • Datum van indiensttreding: 01/10/2017
 • Een geraamd nettoloon van minimum 1.508,99 EUR (brutobedrag: 1.901,72 EUR) †per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit). Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 60 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 74 EUR per maand).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 • Flexibele werktijden (glijdende uurroosters).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een schriftelijke selectie op zaterdagochtend 09/09/2017, en een gesprek met de geslaagde kandidaten op 16/09/2017) en stuur hiervoor uiterlijk maandag 04/09/2017 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: noemie.giegas@bredene.be (opgelet: indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).

lesgever - KUNSTACADEMIE

(met bediendencontract (geen onderwijs), deeltijds)

Wat verwachten we?
Je geeft les in de gemeentelijke kunstacademie aan de leeftijdsgroep voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Je leert hen hun creativiteit ontdekken, hun techniek bij te stellen en hun artistiek niveau te verhogen. Je leert onder andere een aantal algemene technieken aan.†

Wie zoeken we?
 • Je bent in het bezit van een diploma van minstens hoger onderwijs van ťťn cyclus (bij voorkeur een pedagogisch diploma).
 • Je bent bereid om volgens het onderstaand uurrooster prestaties te leveren:
  • lesgeversuren (4u/week):
  • woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur;
  • zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
  • flexibele prestaties (gemiddeld 3u/week): waaronder lesvoorbereidingen en andere prestaties volgens de noden van de kunstacademie.
 • Je bent creatief, neemt initiatief en werkt klantgericht.
Wat bieden we?
 • Een deeltijdse tewerkstelling als bediende (opgelet: niet in het kader van onderwijs) van gemiddeld 7 uur per week.
 • Contracten van bepaalde duur per tewerkstellingsperiode met aaneensluitende prestaties tijdens het academiejaar 2017 - 2018. Er worden geen prestaties geleverd tijdens de feestdagen en schoolvakanties
 • Datum van indiensttreding/aanvang academiejaar: zaterdag 16/09/2017.
 • Een brutoloon van 15,17 EUR/uur (voor een maand met maximum 31,5 tewerkstellingsuren wordt het nettomaandloon geraamd op 419,25 EUR).
Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (minstens een gestructureerd interview) en stuur hiervoor uiterlijk woensdag 23/08/2017 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


medewerker - JEUGDDIENST

niveau C1-C3, halftijds

Wat verwachten we?

 • Je staat Ė onder leiding van de deskundige jeugddienst Ė mee in voor:
  • Het begeleiden van activiteiten voor jongeren/kinderen in de gemeente;
  • het organiseren en het concretiseren van een eigen vrijetijdsprogramma voor jongeren/kinderen in de gemeente;
  • het informeren (mondeling en/of schriftelijk) van de bevolking en de verschillende relevante organisaties/verenigingen binnen en buiten de gemeente van je activiteiten;
  • het verlenen van eerste lijnsadvies aan de jongeren over diverse maatschappelijke en jeugdgebonden onderwerpen;
  • de laagdrempeligheid van de jeugddienst, waarbij je een luisterend oor bent voor zowel jongeren, kinderen als ouders in een omgeving waar participatief werken voorop staan.
  • het verzorgen van de administratieve taken.
 • De activiteiten vallen hoofdzakelijk buiten de schooluren. Je werkt dus regelmatig ís avonds, in het weekend en tijdens de schoolvakanties.

Wie zoeken we?

 

 • Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.
 • Je beschikt over de nodige communicatieve en administratieve vaardigheden (je kan vlot overweg met de computer (meest courante Office programmaís).
 • Je bent een duizendpoot die goed kan multitasken, stressbestendig is en ook als het druk wordt het overzicht kan bewaren.
 • Je bent creatief, gedreven en dynamisch, hebt zin voor initiatief en hebt interesse voor het jeugdwerk. Ervaring met het organiseren van activiteiten en/of evenementen binnen de jeugdsector is een groot pluspunt.
 • Je hebt voeling met de leefwereld van kinderen en jongeren.
 • Je kan goed functioneren in een team, maar ook zelfstandig werken.
Wat bieden we?
  Een halftijds contract van bepaalde duur voor een periode van 1 jaar, verlengbaar na een gunstige evaluatie van de prestaties.
 • Datum van indiensttreding: 01/10/2017.
 • Een geraamd nettoloon van minimum 887,95 EUR (brutobedrag: 950,87 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit).
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 30 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 37 EUR per maand).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 • Flexibele werktijden (glijdende uurroosters).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
 • Flexibele werktijden (glijdende uurroosters).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Neem deel aan de selectieprocedure (minstens een gestructureerd interview) en stuur hiervoor uiterlijk donderdag 31/08/2017 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Zwembadredder

technisch assistent (niveau D1-D3)

Wat verwachten we?

Je helpt een kwaliteitsvol en klantvriendelijk gebruik van de sportinfrastructuur mogelijk te maken via:

 • het toezicht op de baders;
 • het onderhoud van het zwembad, het nazicht van de technische werken en melding van defecten, het stockbeheer van de ontsmetting- en reinigingsproducten; de regeling van temperatuur en controle doucheruimtes;
 • het polyvalent inzetbaar zijn bij de sportdienst.

Wie zoeken we?

 

 • Je bent minstens 18 jaar en in het bezit van het hoger reddersbrevet van het BLOSO of van een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door het BLOSO.
 • Pc-kennis is een pluspunt.
 • Je bent besluitvaardig en beschikt over een grote verantwoordelijkheidszin.
 • Je bent flexibel en o.a. bereid om weekendprestaties te leveren.
Wat bieden we?
 • Een voltijdse tewerkstelling van gemiddeld 38 uur per week met een contract van bepaalde duur voor een periode van 1 jaar, mogelijk 1 jaar verlengbaar na een gunstige evaluatie van de prestaties.
 • Datum indiensttreding: 01/10/2017
 • Een geraamd nettoloon van minimum 887,95 EUR (brutobedrag: 950,87 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit).
 • Een nettoloon van minimum 1.436,28 EUR (= raming als alleenstaande zonder kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit; bruto 1.904,88 EUR/maand). Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren in de openbare sector (onbeperkt) en privť-sector (maximum 6 relevante jaren) meegeteld worden.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 60 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 74 EUR per maand)
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en 2de pensioenpijler.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling

Neem deel aan de selectieprocedure (praktische proef en eventueel sollicitatiegesprek) en stuur hiervoor uiterlijk maandag 28/08/2017 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie brevet/getuigschrift) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


deskundige milieu

niveau B1-B3, contract bepaalde duur

Wat verwachten we?

Als deskundige milieu verzorg je alle administratieve handelingen bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de dossiers met betrekking tot de afdeling milieu, natuur en grondbeheer.

Wie zoeken we?

 

 • Je bent minstens in het bezit van:
  • of een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of hiermee gelijkgesteld), richting milieu;
  • of een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of hiermee gelijkgesteld) en het bewijs kunnen leveren van ten minste twee jaren relevante beroepservaring inzake het verstrekken van milieuadvies of in het voorbereiden en uitvoeren van milieubeleid.
 • Je beschikt over de nodige communicatieve en administratieve vaardigheden.
 • Je bent klantgericht.
 • Je bent flexibel en o.a. bereid om weekendprestaties te leveren.
  Je kan zelfstandig en met een strakke timing werken.
  Je werk is kwaliteitsvol en nauwgezet.
  Je kan analytisch denken.
  Je hebt verantwoordelijkheidszin.
Wat bieden we?
 • Een voltijds contract van bepaalde duur voor een periode van 1 jaar (mogelijk verlengbaar na gunstige evaluatie prestaties).
 • Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk
 • Een geraamd nettoloon van minimum 1.621,96 EUR (brutobedrag: 2.389,81 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit). Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 60 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 74 EUR per maand).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 • Flexibele werktijden (glijdende uurroosters).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Neem deel aan de selectieprocedure (een schriftelijke selectieproef, gevolgd door een selectiegesprek voor de geslaagde kandidaten op een andere datum) en stuur hiervoor uiterlijk woensdag 10/09/2017 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Vacatures bij het OCMW Bredene


deeltijds ZORGKUNDIGE

(niveau C1-C2)

Wat verwachten we?

Als zorgkundige sta je in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiŽne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, Ö Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting.
 • Je beschikt ook over het visum van zorgkundige.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.
 • Je bent bijvoorkeur snel beschikbaar.

Wat bieden we?

 • Een deeltijds (30,4/38u) vervangingscontract van onbepaalde duur of een contract van bepaalde duur, mogelijks verlengbaar na een positieve evaluatie.
 • Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en een kopie van je zorgkundig visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).

 


deeltijds BEJAARDENHELPER

(niveau D1-D2)

Wat verwachten we?

Als bejaardenhelper sta je in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiŽne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, Ö Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoeken we?

 • Je beschikt over het visum van zorgkundige.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.
 • Je bent bij voorkeur snel beschikbaar.

Wat bieden we?

 • Een deeltijds (maximum 30,4/38u) vervangingscontract van onbepaalde duur of een contract van bepaalde duur, mogelijk verlengbaar na een positieve evaluatie.
 • Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie van je zorgkundig visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).deeltijds Bejaardenhelper (D1-D3), ZORGKUNDIGE (C1-C2) of VERPLEEGKUNDIGE (C3-C4)

Wat verwachten we?

Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiŽne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, Ö Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoeken we?

 

 • Je bent in het bezit van de beroepstitel van verpleegkundige.
 • Je beschikt minstens over een brevet of diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde. Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting en je beschikt over het zorgkundigenattest.
 • Je bent niet in het bezit van een diploma hoger secundair, maar wťl in het bezit van het zorgkundigenattest, dan kan je aangesteld worden op D-niveau.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.
Wat bieden we?
 • Een deeltijdse (tot max 80%) vervangingsovereenkomst van langere duur (in principe 2 of 3 jaar).
 • Datum in dienst: 01/09/2017
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en een aantrekkelijke verlofregeling.
Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor ten laatste op 31/08/2017 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en een kopie van je visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


 

 

Contact

Dienst:
Personeelsdienst

Sociaal huis, Duinenstraat 106

T. 059/33 97 70
F. 059/33 97 77
email

Openingsuren:
ma, di, wo, do, vr:
8u - 12u15 en 13u30 - 17u

Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1