beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Blauwe zone

Binnen een bepaalde tijdsspanne laten parkeerschijven toe om gratis te parkeren in “blauwe zones”. Blauwe zones worden steeds aangeduid door een combinatie van de gebruikelijke verkeerssignalisatie met het symbool van de parkeerschijf. vb:

borden blauwe zone

WAAR IN BREDENE?

pdf overzichtskaart in pdf-formaat

De blauwe zones in Bredene beperken zich tot het toeristisch centrum en t.h.v. handelszaken verspreid over het ganse grondgebied.

WANNEER?

Het regime ‘blauwe zone’ wordt een volledig jaar toegepast en dit van maandag t.e.m. zondag. De schijf wordt geplaatst van 9 tot 18 uur tenzij anders vermeld op het onderbord.
Opgelet: er moet dus een blauwe parkeerschijf geplaatst worden op zondagen en wettelijke feestdagen. De officiële wettelijke feestdagen zijn 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus (Tenhemelopneming), 1 november (Allerheiligen), 11 november (Wapenstilstand), 25 december (Kerstmis)

DUUR

De normale parkeertijd in blauwe zones is 180 minuten, tenzij een opschrift op een onderbord anders zou vermelden (bv.: “30 min” of "max. 2 uren").

TARIEVEN

Voor het parkeren op de openbare weg in de blauwe zones zijn volgende tarieven van toepassing:
Gratis: voor de maximale duur die is toegelaten door de verkeersborden en op voorwaarde dat de parkeerschijf, op een reglementaire wijze gehanteerd, duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de wagen is geplaatst.
Tarief: 30,00 EUR voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.

VRIJSTELLINGEN

  • personen die beschikken over een parkeerkaart voor personen met een handicap
  • bewoners die beschikken over een bewonerskaart
  • personen die beschikken over een gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers

De vrijstelling van de belasting wordt slechts verleend als de parkeerkaart voor personen met een handicap of de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers duidelijk zichtbaar achter de voorruit wordt geplaatst. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat men opteert voor het forfaitaire bedrag.

GEBRUIK

parkeerschijf

Het pijltje van de parkeerschijf moet geplaatst worden op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst.

Voorbeeld: aankomst om 09.53 uur
De pijl wordt geplaatst op het streepje met het cijfer ‘10’. De toegelaten parkeertijd bedraagt 2 uur en verstrijkt dus om 12.00 uur? dan moet de wagen terug in het verkeer worden gebracht.

MERK OP

Wettelijk gezien dient een bestuurder tevens de parkeerschijf te plaatsen wanneer een parkeerautomaat buiten gebruik is.

 

Contact

Dienst:
Financiële dienst - Parkeren

Centrumplein 1

T. 059/33 91 91
F. 059/33 00 36
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1