beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers

WIE

Het begrip zorgverstrekkers wordt beperkt tot zij die voor (dringende) medische en zorgverstrekkende hulp van personen aan huis moeten kunnen instaan. Onder hen wordt gerekend de huisartsen, de thuisverpleegkundigen, de kinesisten en de persoonsverzorgers. Deze laatste categorie valt onder de sector gezinszorg en helpt de mensen bij het wassen, aankleden, verzorgen en eten. Het betreft hier dus personen die hulp verstrekken bij de noodzakelijke lichamelijke bijstand voor hulpbehoevende personen. Geenszins is de parkeerkaart bedoeld voor poetshulp, het doen van boodschappen en voor het uitvoeren van klusjes in huis of huishoudelijke hulp in het algemeen.

VOORWAARDEN

De voorwaarden voor het bekomen van de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers zijn:

  • het afleggen van een verklaring op eer dat huisbezoeken gedaan worden in de gemeente
  • het verstrekken van het eigendomsbewijs of gebruikrecht van het voertuig kunnen aantonen.

De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers mag enkel gebruikt worden voor het voertuig of de voertuigen waarvan de nummerplaat erop aangeduid is en voor die gemeente, zone of straat die op de kaart is aangeduid. Het aantal nummerplaten per parkeerkaart wordt beperkt tot twee.

GEBRUIK

De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers mag enkel gebruikt worden tijdens de uitoefening van de beroepswerkzaamheden, in casu huisbezoeken.

Het strekt tot de aanbeveling dat de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers samen te gebruiken met de parkeerschijf. Op deze manier kan makkelijk de begintijd worden aangeduid. De gebruiksduur is immer beperkt tot één uur.

INLEVERING GEMEENTELIJKE PARKEERKAART VOOR ZORGVERSTREKKERS

De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt terugbezorgd aan het gemeentebestuur dat ze heeft uitgereikt:

  1. bij het verstrijken van de geldigheidstermijn ( één kalenderjaar);
  2. wanneer de nummerplaat aangeduid op de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers teruggezonden moet worden aan de Dienst Inschrijving Voertuigen;
  3. bij overlijden van de houder;
  4. wanneer de houder van de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers niet meer voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 2;
  5. nieuwe wagen (nieuw model, merk)

De gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt teruggezonden binnen acht dagen na het feit dat de terugzending rechtvaardigt. Wanneer het gemeentebestuur een maatregel vaststelt die tot gevolg heeft dat de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers ongeldig wordt, zendt de houder de kaart terug binnen acht dagen na de kennisgeving van de maatregel.

De houder van de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers kan er een duplicaat van bekomen wanneer de kaart verloren, vernietigd, beschadigd of onleesbaar is. De beschadigde of onleesbare kaart wordt teruggegeven bij het uitreiken van het duplicaat.

VRIJSTELLING

De vrijstelling van de belasting op betalend parkeren of de belasting op het parkeren in een blauwe zone wordt slechts verleend als de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers duidelijk zichtbaar achter de voorruit wordt geplaatst. Indien dit niet het geval is, wordt steeds geacht dat de belastingplichtige opteert voor het bedoelde forfaitaire bedrag van de belasting.

ANDERE KAARTEN

De parkeerkaarten die door andere gemeenten aan de doelgroep huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten en persoonsverzorgers werden verstrekt genieten eveneens van de bijzondere parkeerregeling die voorzien is in dit reglement op voorwaarde dat ze werkzaam zijn in de gemeente.
 


 

Contact

Dienst:
Financiële dienst - Parkeren

Centrumplein 1

T. 059/33 91 91
F. 059/33 00 36
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1