beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Vacatures

 • vacatures OCMW Bredene
  • Vacatures voor ZORGKUNDIGEN: 
   • 2 voltijdse of deeltijdse LANGLOPENDE VERVANGINGSCONTRACTEN ter vervanging van zwangerschappen (periode: begin juni 2021 tot midden december 2021/begin 2022)
   • JOBSTUDENTEN (periode: juli of augustus 2021)
   • vol- of deeltijdse vervangingscontracten 
  • Kinesitherapeut (voltijds of deeltijds (naargelang beschikbaarheid!))
  • VERPLEEGKUNDIGE (C3-C4, vervangingscontract, vol- of deeltijds)
  • Administratief medewerkers voor de sociale dienst
 • vacatures WVI


Onthaalouders (m/v)

Functieomschrijving

Het gemeentebestuur Bredene is op zoek naar enthousiaste ONTHAALOUDERS (m/v) om het team onthaalouders te versterken.

Jouw profiel
 • Je bent minstens 18 jaar en spreekt vloeiend Nederlands
 • Je kan voor jezelf en je huisgenoten die ouder zijn dan 18 jaar een uittreksel strafregister(model2) voorleggen
 • Jij en je huisgenoten verkeren in een goede gezondheid
 • Je gezin staat achter je keuze
 • Je bent geboeid door kinderen en helpt ze hun eerste stappen in de wereld te zetten
 • Je vindt het belangrijk om duidelijke afspraken te maken met ouders om een kwalitatieve opvang te garanderen
 • Je neemt een open houding aan en toont begrip voor verschillende manieren van opvoeden
 • Je kan goed organiseren en plannen
 • Je werkt graag alleen
 • Je kan flexibel inspelen op onverwachte situaties
 • Je durft jezelf in vraag stellen en wil bijleren
 • Je kan omgaan met een diversiteit aan kinderen en gezinnen
 • Je staat open voor begeleiding en ondersteuning van de dienst
 • Je bent bereid om voor de start een attest levensreddend handelen te behalen en de module “werken in de gezinsopvang” te volgen (20u)
 • Beschik je niet over een erkend diploma/certificaat, dan dien je ten laatste op 1 april 2024 je kwalificatie te behalen. Je zal hier de nodige informatie en ondersteuning in krijgen. Je volgt voor de opstart de module “Werken in de kinderopvang”(20u)
Wat biedt het gemeentebestuur Bredene
 • Begeleidt en ondersteunt je werk
 • Geeft je de nodige informatie
 • Neemt de administratie voor haar rekening
 • Zorgt voor een stipte uitbetaling van jouw onkostenvergoeding
 • Biedt jou gratis vorming aan
 • Geeft jou een starterspremie van 450 EUR
 • Biedt jou een uitgebreide speelotheek aan
 • Je maakt deel uit van een team onthaalouders

Jouw statuut

Werk je als onthaalouder, dan krijg je een eigen sociaal statuut

 • Je ontvangt een belastingvrije onkostenvergoeding (per dag, per kind)
 • Je bouwt sociale zekerheid op (pensioen, kinderbijslag en geboortepremie)
 • Je bent verzekerd tegen ziekte, arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Je hebt recht op een vergoeding (opvanguitkering RVA) wanneer kinderen buiten je wil niet komen

Interesse? Ben je geïnteresseerd in deze vacature, wil je graag deel uitmaken van ons team onthaalouders en wil je elke dag het beste van jezelf geven om kinderen een fantastische tijd te bezorgen? Aarzel dan niet en neem contact op met Sandra Roelens, verantwoordelijke dienst onthaalgezinnen, 059/33 97 70 of huisvanhetkind@bredene.be


deeltijds (*) begeleider - buitenschoolse kinderopvang 

(maximum 31u/week, niveau D1-D3, vervangingscontract onbepaalde duur)
(*) Opgelet: met een uitbreiding tot een voltijdse tewerkstelling tijdens de schoolvakanties (via contracten van bepaalde duur)

Wat verwachten we?
 • Je staat onder leiding van de coördinator in voor de opvang van kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar die gebruik maken van de buitenschoolse opvang. 

Wie zoeken we?
 • Je bent in het bezit van een attest ‘begeleider buitenschoolse opvang’ van een door Kind en Gezin erkende opleiding of van volgend diploma: 3de graad TSO ‘bijzondere jeugdzorg’, specialisatiejaar TSO ‘internaatswerking’ of ‘leefgroepenwerking’, specialisatiejaar BSO ‘kinderzorg’ (of hiermee gelijkgestelde diploma’s). Ook een studiebewijs van een met vrucht gevolgde opleiding in het onderwijs voor sociale promotie van de Hoger Secundair Technische Leergangen ‘Jeugd- en Gehandicaptenzorg’ is toegelaten.
 • Ook studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure op voorwaarde dat ze een studiebewijs voorleggen en dat ze binnen een termijn van maximum zeven maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.
 • Je kan goed omgaan met kinderen, je bent creatief en hebt verantwoordelijkheidszin en kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.

Wat bieden we?
 • Contract:
  • een deeltijdse tewerkstelling naargelang voorkeur/beschikbaarheid van maximum 31u/week met een vervangingscontract van onbepaalde duur (vermoedelijke einddatum: 03/01/2022, wordt vermoedelijk nog verlengd);
  • een uitbreiding tot een voltijdse tewerkstelling tijdens de schoolvakanties met contracten van bepaalde duur.
 • Een brutoloon van minimum 1616,75 EUR per maand (geraamd netto: 1443,12 EUR (alleenstaand, geen kinderen ten laste)) voor een tewerkstelling van maximum 31 u/week. Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector in rekening gebracht worden. Relevante privé-anciënniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een netto- waarde van ± 81 EUR per maand bij een tewerkstelling van 31u/week.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en 2de pensioenpijler.
Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure en stuur hiervoor ten laatste op woensdag 26/05/2021 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma of studiebewijs en verklaring deelname eindexamens binnen 7 maanden) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be. Opgelet: Indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen.

 

 Vacatures bij het OCMW Bredene


2 Zorgkundigen: 

Voltijdse of deeltijdse LANGLOPENDE VERVANGINGSCONTRACTEN ter vervanging van zwangerschappen (periode: begin juni 2021 tot midden december 2021/begin 2022)

Wat verwachten we?
Als medewerker van ons WZC wil je ook elke dag het verschil maken voor onze bewoners en hun familie. Je deinst er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken en hebt aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner.
Een van de twee functies betreft een tewerkstelling in de vlinderploeg. In de vlinderploeg ben je flexibel inzetbaar op alle diensten waar er zich kortstondige afwezigheden manifesteren. Je bent vooraf voor de volledige duur van de tewerkstelling op de hoogte van de te werken dagen.

Diplomavoorwaarden
 Niveau C1-C2: visum zorgkundige én diploma secundair onderwijs
 Niveau D1-D3: visum zorgkundige (OPGELET: voortaan dus ook mogelijk zonder diploma secundair onderwijs!)

Wat bieden we?
Vol- of deeltijdse (naargelang jouw beschikbaarheid!) vervangingscontracten van onbepaalde duur (periode: begin juni 2021 tot midden december 2021/begin 2022) / onbeperkte toekenning anciënniteit openbare sector en relevante anciënniteit privé-sector (als geldelijke én schaalanciënniteit) / maaltijdcheques / fietsvergoeding woon-werk verkeer / vakantiegeld en eindejaarstoelage / aantrekkelijke verlofregeling / tweede pensioenpijler (bijdrage van 5 %).

Aanbod kinderopvang met voorrangsregeling (0-2,5 jaar, locatie naast de woonzorgcampus, uitgebreide openingsuren op weekdagen 06.30 uur tot 19.00 uur)

Interesse?
Neem deel aan het selectie-interview en stuur zo spoedig mogelijk jouw kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, kopie visum, eventueel kopie diploma secundair onderwijs (enkel voor niveau C1-C2)) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst na ontvangst van een bevestigingsmail).


Zorgkundige - jobstudenten (periode: juli of augustus 2021)

Wat verwachten we?
Als medewerker van ons WZC wil je ook elke dag het verschil maken voor onze bewoners en hun familie. Je deinst er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken en hebt aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner. Diplomavoorwaarden: Je bent in het bezit van een visum zorgkundige 

Wat bieden we?
Een belangrijke, zinvolle job waarvan je veel voldoening krijgt! / Je werkt samen met enthousiaste collega’s die jou bijstaan waar nodig /een netto-maandloon van ± 2.185 EUR (incl. eindejaarstoelage).

Interesse?
Neem deel aan het selectie-interview en stuur zo spoedig mogelijk jouw kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst na ontvangst van een bevestigingsmail).


DEELTIJDS/VOLTIJDS ZORGKUNDIGE
(C1-C2 OF D1-D3 - vervangingscontract)

Wat verwachten we?
Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiëne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, … Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel) certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting en je beschikt over het zorgkundigenattest.
 • Je bent niet in het bezit van een diploma hoger secundair, maar wél in het bezit van het zorgkundigenattest, dan kan je aangesteld worden op D-niveau.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren

Wat bieden we?

 • Een deeltijds of voltijds (naargelang jouw beschikbaarheid!) vervangingscontract van onbepaalde duur.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector (indien relevant) in rekening gebracht worden (als geldelijke én schaalanciënniteit).
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 5,56 EUR per prestaties van 7u36 
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler (bijdrage van 5 %).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
Aanbod kinderopvang met voorrangsregeling (0-2,5 jaar, locatie naast de woonzorgcampus, uitgebreide openingsuren op weekdagen 06.30 uur tot 19.00 uur)

Interesse? Stuur je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en een kopie van je visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Kinesitherapeut (voltijds of deeltijds (naar gelang beschikbaarheid!))
(niveau BV1-BV2-BV3, vervangingscontract onbepaalde duur)

Wat verwachten we? 
Je staat in voor de dagelijkse behandelingen en begeleiding van de (minder)valide en demente bewoners in ons woonzorgcentrum en het dagverzorgingscentrum. Vanuit de specifieke noden van de bewoners stel je je therapeutische doelstellingen op. Door aangepaste groeps- en individuele activiteiten stimuleer je de ontwikkeling of tracht je de zelfredzaamheid van de bewoners te behouden of mogelijks te verbeteren. Daarnaast heb je ook een adviserende rol in het multidisciplinair team.

Wie zoeken we?

 • Je bent minstens in het bezit  van een diploma bachelor richting kinesitherapie.
 • Je gaat op een empathische maar assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie. Je bent een teamspeler maar kan ook zelfstandig taken afwerken en beslissingen nemen. Je bent flexibel en handelt probleem oplossend.

Wat bieden we?

 • Een voltijds of deeltijds (naargelang beschikbaarheid!) vervangingscontract van onbepaalde duur.
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk.
 • Een geraamd nettomaandloon van minimum 1.801 EUR (voltijds, bruto: 2.558 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciënniteit). Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector in rekening gebracht worden. Relevante privé-anciënniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 5,56 EUR per prestatie van 7u36.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler (bijdrage van 5 %).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? 
Neem deel aan de selectieprocedure (minstens een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


DEELTIJDS/VOLTIJDS VERPLEEGKUNDIGE
(C3-C4 - vervangingscontract)

Wat verwachten we?
Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiëne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, … Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.
Je bent in het bezit van een diploma vierde graad secundair onderwijs in de verpleegkunde (of brevet aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde) 

Wat bieden we?

 • Een deeltijds of voltijds (naargelang jouw beschikbaarheid!) vervangingscontract van onbepaalde duur.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector (indien relevant) in rekening gebracht worden (als geldelijke én schaalanciënniteit).
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 5,56 EUR per prestaties van 7u36.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler (bijdrage van 5 %).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
Aanbod kinderopvang met voorrangsregeling (0-2,5 jaar, locatie naast de woonzorgcampus, uitgebreide openingsuren op weekdagen 06.30 uur tot 19.00 uur)

Opmerking: Ben je niet permanent beschikbaar, maar ben je geïnteresseerd in het leveren van losse prestaties? Laat het ons zeker weten, misschien vinden we iets op jouw maat!

Interesse? Stuur je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


administratief medewerkers voor de sociale dienst

 (niveau C1-C3, halftijdse functie)

Wat verwachten we?
Onder leiding van het diensthoofd van de sociale dienst sta je in voor ondersteuning bij de administratieve dienstverlening betreffende diverse sociale en familiale tegemoetkomingen aan alle bevolkingscategorieën, en ondersteuning van de dienst schuldbemiddeling.

Wie zoeken we?
 Je bent in het bezit van minimum een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.
 Je beschikt over goede communicatieve en administratieve vaardigheden en over verantwoordelijkheidszin. 
 Je bent accuraat en discreet.
 Je kan je eigen werk goed plannen en organiseren en je bent flexibel inzake taakinhoud.

Wat bieden we?
 Een halftijds contract van onbepaalde duur, 19u/week met dagelijkse prestaties op weekdagen.
 Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk. 
 Een geraamd nettoloon van minimum 942,39 EUR (brutobedrag: 1.009,05 EUR) per maand 
 (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciënniteit). 
 Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector in  rekening gebracht worden. Relevante privé-anciënniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciënniteit in de  openbare sector telt onbeperkt mee.
 Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 50 EUR per maand.
 Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 Flexibele werktijden (glijdende uurroosters).
 Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (schriftelijke selectie op zaterdag 05/06/2021 en voor de geslaagde kandidaten een mondelinge selectie op 06/07 of 08/07/2021) en stuur hiervoor uiterlijk vrijdag 21/05/2021 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het vast bureau per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).Vacatures WVI

WVI is een dienstverlenende vereniging die gemeenten-vennoten bijstaat bij het vervullen van hun taken. Als verlengstuk van 54 West-Vlaamse gemeenten initieert, faciliteert en organiseert WVI intergemeentelijke samenwerking op diverse domeinen. WVI realiseert voor haar gemeenten kwaliteitsvolle en duurzame bedrijventerreinen en woonprojecten en staat hen als kenniscentrum bij binnen de werkvelden: ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu, natuur, klimaat, energie, grensoverschrijdende en Europese samenwerking. We doen dit vanuit een ambitieuze en duurzame visie op de toekomst en anticiperen op nieuwe uitdagingen. Zo maken we samen met en dicht bij onze gemeenten en regio’s werk van een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving.
Voor de uitbouw van de intergemeentelijke handhavingsdienst is WVI op zoek naar een:

handhaver milieu en ruimtelijke ordening

De functiebeschrijving

Zie bijlage voor de volledige functiebeschrijving.
De deelnemende gemeenten bij start van de intergemeentelijke samenwerking zijn Gistel, Middelkerke, Moorslede, Wielsbeke, Bredene en Zuienkerke.
De plaats van tewerkstelling is zowel het kantoor van WVI (te Brugge) als de betrokken West-Vlaamse lokale overheden.

 

Ons aanbod?

 • Je komt terecht in een afwisselende job met veel autonomie, voor en in verschillende West-Vlaamse gemeentebesturen en met het collegiaal netwerk van WVI.
 • WVI hecht veel belang aan het bijdragen tot een duurzame maatschappij.
 • We bieden je een contract voor onbepaalde duur, met een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je master- of bacheloropleiding en werkervaring.
 • Daarnaast kan je rekenen op verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, aanvullend pensioenverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte, hospitalisatieverzekering…
 • Eveneens biedt WVI een flex-plan aan waarin je zelf kan kiezen uit een aantal loonsvoordelen, zoals een leasefiets, leasewagen of bijkomende verlofdagen…
 • Mobiliteitsvoordelen zijn een fietsvergoeding en een ruime tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • We vergoeden jouw verplaatsingskosten in opdracht van WVI.
 • We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking die flexibele werkplaatsen mogelijk maken, onder meer een smartphone met split-bill abonnement.
 • We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door personeelsevenementen, glijdende uren en een gunstige vakantieregeling.

Voorwaarden om je kandidaat te kunnen stellen

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in een wetenschappelijke richting met bijzondere affiniteit inzake milieu, of gelijkwaardig op basis van opleidingen en verworven kennis op vlak van handhaving en/of milieu.
 • Je bent in het bezit van een diploma lokale toezichthouder milieu of je bent bereid dit op korte termijn te behalen.
 • Relevante ervaring is een pluspunt.
 • Je vertoont gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. Je bent bereid deel te nemen aan een medisch onderzoek bij aanwerving.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en je kan beschikken over een eigen wagen.

De aanwervingsprocedure

 

De aanwervingsprocedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn:

 • een technisch-inhoudelijke schriftelijke selectieproef - thuis
 • mondelinge proef met jury – in de kantoren van WVI of via videocall
 • assessment center – bij een extern selectiekantoor
 • eindgesprek bij directie van WVI – in de kantoren van WVI

 

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur één kandidaat aan in een contract van onbepaalde duur, en in functie van het diploma in functiegroep “stafmedewerker” (master) of “deskundige” (bachelor) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI.
Bezorg ons je kandidatuur, met motivatiebrief en cv:
personeelsdienst@wvi.be


 

Contact

Dienst:
Personeelsdienst

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 91
F. 059/33 00 36
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1